Kontakt

R&R Finans System s.c.

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres:
ul. Smoleńska 17
85-830 Bydgoszcz
NIP: 5542942014
REGON: 365587749
KRS: 0000640940
Kapitał zakładowy: 200.000,00zł